HjälpcenterHjälp

Imprint

Auvesta Edelmetalle AG

Uppgifter enlilgt § 5 TMG och ytterligare laglig information

Säte

Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024-47 41 144
www.auvesta.com
info@auvesta.com
USt-IdNr: DE 263905793

Styrelse

Dr. Franz Hölzl

Förvaltningsrådet ordförande

Eduard Huber

Styrelse

Dr. Franz Hölzl

Registreringsdomstol

Tingsrätten i München
Nr HRB 177768

Ansvarig för innehållet enligt § 55 punkt 2 RStV

Dr. Franz Hölzl
Auvesta Edelmetalle AG
Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen

Integritet

Skyddet av era uppgifter är vår högsta prioritet. Vi överlämnar därför inte era personuppgifter till tredje part.

Våra utförliga uppgifter gällande integritet hittar ni här

Varumärken och kännetecken

Auvesta Edelmetalle AG ("auvesta") och andra som registrerade varumärken kännetecknade begrepp eller tecken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Auvesta Edelmetalle AG. Logotyper, sidhuvuden eller navigeringsfält, grafik, tangentsymboler och tjänstebeteckningar är varumärken eller kännetecken som tillhör Auvesta Edelmetalle AG. Dessa varumärken eller kännetecken får inte användas i samband med någon produkt eller annan tjänsteutövning, som inte stammar från auvesta, som inte på något sätt är besläktade, som är ägnade att förvirra auvestas kunder eller på något sätt kunde nedvärdera eller diskreditera.

Alla andra varumärken, som inte tillhör auvesta och som syns på denna hemsida, är vederbörande rättsinnehavares egendom, som under vissa omständigheter är förenade med auvesta eller kan vara anslutna eller som har uppdrag från auvesta eller som sponsras.

Tvistlösningsförfaranden :

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi är inte skyldiga och ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande.

Copyright

Kopiering eller reproduktion (inklusive utskrift på papper) av hela webbplatsen eller delar därav är endast tillåtet för att göra en beställning hos auvesta eller för att använda denna webbplats som en inköpsresurs.

Varje annan användning av på denna webbplats förfogbara material resp. uppgifter - inklusive reproduktion, omfördelning förändring eller publicering till ett annat än ovannämnt ändamål - är förbjudet, om inte auvesta innan skriftligen eller elektroniskt givit dem sitt medgivande.

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har sammanställts med största omsorg. Vi kan dock inte ansvara för riktghet, fullständighet och aktualitet av innehållet. Som tjänsterbjudande är vi enligt § 7 punk 1 TMG själva ansvariga för innehållet på dessa sidor enligt allmänna regler.Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteerbjudande dock inte förpliktade, att övervaka eller under vissa omständigheter undersöka överförd och lagrad främmande information, vilken tyder på en rättsvidrig verksamhet. Förpliktelser att ta bort eller spärra användning av information enligt allmänna regler förblir intakt. Ett sådan ansvar är dock endast möjlig från den tidpunkt, när man fått kännedom om en konkret lagöverträdelse. När vi får kännedom om en sådana lagöverträdelser kommer vi omgående att ta bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa hemsidor hos tredje man, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte heller överta någon garanti för detta främmande innehåll. För innehållet i de länkade sidorna är alltid respektive leverantör eller operatör för sidorna ansvarig. De länkade sidorna blev vid tiden för länkningen kontrollerade för möjlig lagkränkning. Lagstridigt innehåll var vid tiden för länkningen inte igenkännbar. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock utan konkreta bevis eller lagkränkning inte rimlig. Vid kännedom om lagkränkningar kommer vi omgående att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehållet och arbetena som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrätten. Kopiering, bearbetning, distribution och eventuell exploatering utanför gränserna för denna upphovsrätt kräver skriftligt samtycke från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiell användning. Om innehållet på denna webbplats inte skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet är innehållet för tredje part markerat som sådant. Om ni ändå skulle uppmärksamma ett upphovsrättsintrång, ber vi om ett motsvarande påpekande. Om vi blir medvetna om lagöverträdelser tar vi omedelbart bort sådant innehåll.

Källangivelser för använda bilder och grafik:

Fotolia

IStock