HjälpcenterHjälp
Guld
Spara på guldtackor

NI väljer guld som sparmål.
Med varje köp tilldelas ni delar av stora guldtackor.

250g Gold
Papperspengar förlorar ständigt i värde

Regeringarnas enorma monetära expansion innebär att papperspengar ständigt förlorar sitt värde. Guld påverkas inte av regeringarnas penningpolitik. När papperspengarna förlorat värdet kunde guldägaren betala överallt med guld.

Guld
behåller sitt värde

När man införde euron 1999, var det möjligt att köpa 12,7 gram guld för 100 euro. Sexton år senare var 100 euro bara tillräckligt för att köpa 2,8 gram guld.

Guld vinner i oroliga tider

Historien visar att efterfrågan på guld och dess pris alltid steg när staterna befann sig i en krisartad ekonomisk och politisk miljö och valutorna förlorade sin köpkraft.

Guld är den äldsta valutan i världen.
Guldreserverna håller
på att ta slut

Guld kan inte utvinnas obegränsat . Den totala och fördelbara mängden uppskattas till cirka 45 300 ton och räcker med lika fördelning ännu blott cirka 15 år.

Efterfråågan på
guld stiger

De stora staterna i världen ökar för närvarande sina guldreserver. Guldproduktionen är cirka 3 000 ton per år, efterfrågan på guld uppgår idag till cirka 4 100 ton per år.

Guld tillhör
varje depå

Internationella investmentbolag rekommenderar att säkra minst 10% av era tillgångar med fysiskt guld. Kapitalförvaltare köper gärna guld till sina fömögna kunder för en del av portföljen som skydd. De nationella centralbankerna deponerar guld som valutareserver.

Värdebeständigt

  • Guld anses vara krissäkert.
  • Guld har överlevt ekonomiska kriser, valutareformer och statliga konkurser.
  • Guld används sedan 3000 år som värdereservoar.
Värdeutveckling

  • Den världsomspännande efterfrågan överstiger produktionen.
  • Det är ont om guld, eftersom tillgången är begränsad.
  • Guld kan inte produceras på konstgjord väg.